Boer(en)camperplaats

Naast een gezellig druk gezin en een melkveehouderij met 110 melkkoeien, runnen we met liefde een kleinschalige camperplaats.

We hebben hier een uniek plekje voor camperaars gecreëerd en elke plaats biedt een prachtig vergezicht over het Streejpse platteland.

Door de zorg voor onze koeien zijn we altijd bereikbaar en vinden wij het erg leuk om u mee te laten genieten van onze boerderij en het boerenleven. Wij ontvangen u graag op deze prachtige plek!

Toon en Heidi


Boer(en)groen

We zijn bezig ons terrein te verduurzamen en vinden biodiversiteit belangrijk. Zo gebruiken we zonne-energie en wordt afval goed gescheiden. Lees hieronder hoe wij ons steentje bijdragen aan de natuur en het klimaat.

 

Natuurlijke haag

Op onze camperplaats hebben we natuurhagen (wildhagen) geplaatst als natuurlijke afrastering. Met een mix van inheemse struiken zoals liguster, meidoorn en wilde roos. Dit zorgt voor een schuilplaats én voedselbron voor vogels, vlinders, bijen, hommels en verschillende insecten. En is nog erg mooi ook! 

 

Vriendelijke bloemen

Dit voorjaar hebben we een stukje grond ingezaaid met een mengsel van inheemse zomerbloemen, een fantastisch stukje natuur in de maak om bijen en vlinders een handje te helpen. We gaan hier binnenkort ook nog insectenhotels plaatsen.

 

De Knotwilg

Vertrouwd en bijzonder! Eeuwenlang hebben boeren deze boom gekoesterd en in grote aantallen aangeplant, vanwege zijn veelzijdige nut. De knotwilg is een schuil- en broedplaats voor veel vogels en insecten, produceren stuifmeel en zijn zeer aantrekkelijk voor bijen. Op het punt van biodiversiteit de absolute top onder de bomen! We hebben op dit moment 11 knotwilgen en deze staan prachtig tussen weiland en camperplaats.

 

Bloesem en fruit

Naast de knotwilg hebben wij fruitbomen (appel, peer, pruim en walnoten), deze staan op de camperplaats. Fruitbomen vormen een fijne en belangrijke plek voor vogels, bijen, hommels en insecten! In de holtes van de bomen leven spechten, vleermuizen en soms zelfs steenuilen. De periode dat de bloesem in bloei staat, is misschien wel de mooiste tijd van het jaar, de fruitbomen zetten hun witte en roze pruikjes op en de tere bloemetjes verspreiden een lieve zoete geur. Met fruitbomen geniet je niet alleen van een prachtig stukje natuur, maar kun je ook nog eens genieten van fruit uit eigen tuin!

 

Wilde bloemen

Naast onze camperplaats staat natuurlijk onze boerderij, daar op de sleufsilo's (waar het gras inligt voor de koeien) groeit een oase van wilde bloemen. Het staat vol met klaproos, vergeten wikke, gewone reigersbek, gele waterkers, kamille en eremurus. Ze kleuren onze boerderij en vormen een thuis voor insecten en vele vogels.


Boer(en)erf

Op en rondom ons erf zijn vleermuizen, de boerenzwaluw en weidevogels. Lees hieronder meer over deze opvallende verschijningen en hun avonturen op het boerenerf.

Nachtelijke jager

Hoewel ze bij veel mensen om allerlei redenen een slechte reputatie hebben, zijn vleermuizen van groot belang voor een gezond ecosysteem. Vleermuizen gebruiken speciale sonartechnieken om tijdens hun nachtelijke avonturen te jagen op vliegende insecten, zoals bijvoorbeeld muggen. Een goede reden om deze nachtelijke jager te helpen aan een kampeerplaats, en omdat het voor hun steeds lastiger wordt een goede schuilplaats te vinden hebben we twee nestkasten geplaats. 

 

Luchtacrobaat 

De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel met nesten in boerenschuren en stallen. Door zijn kunsten en grote wendbaarheid in zijn vlucht tijdens de jacht op vliegende insecten is het een echte luchtacrobaat van het boerenerf. Wij hoeven in het broedseizoen geen kunstnesten te plaatsen omdat er in onze omgeving voldoende klei voorhanden is dat de zwaluwen hier zelf nesten bouwen. We sluiten de stal niet helemaal af, zodat ze in en uit kunnen vliegen. Onze bloeiende natuurhaag, de graslanden en aangrenzende beek helpen in de voedselvoorziening van zwaluwen. Helaas staat deze prachtige vogel met zijn blauwzwarte verenkleed en lang gevorkte staart op de rode lijst, maar we hopen dat de boerenzwaluw blijft bestaan!

 

Steltloper

De wulp is een Nederlandse weide- en kustvogel. Met zijn lange poten en een opvallend lange en omlaag gebogen snavel is de wulp de grootste steltlopersoort van onze contreien. De wulpen overwinteren vooral in het Waddengebied en tijdens het broedseizoen komen ze naar het platteland. Met zijn fluitende roep "koer-líe" weten wij dat hij weer gearriveerd is. In het gezin van de wulp zijn de taken goed verdeeld. Vader en moeder wisselen elkaar af tijdens hun twee á drie uur durende 'nestdienst'. De één bewaakt het nest, de ander gaat op zoek naar voedsel. Wanneer de eieren zijn uitgekomen is het aan vader om de kuikens verder groot te brengen. Helaas staat de wulp op de rode lijst van Nederlandse broedvogels, de populatie van deze vogel (maar ook van broedvogels) neemt af. Om hen te beschermen is er behoefte aan voldoende broedplekken en voedsel, maar ook aan rust! Wij kunnen het netst beschermen. Gaat u wandelen met de hond of vogels spotten? Zorg dan voor voldoende afstand en houd uw hond aan de lijn.